Iniciar sessió

×Atenció! El camps son obligatoris

Normatives

Nom Nom T
Reglament de funcionament intern del Museu d’Història de Sant Feliu de Guíxols - Enllaç BOP Reglament de funcionament intern del Museu d’Historia de Sant Feliu de Guixols - Enllaç BOP
Codi de Bon govern Codi de Bon govern
Estatuts de l'Emissora Municipal de St. Feliu de Guíxols (BOP nº 61 - 27/03/2012) - Enllaç BOP Estatuts de l'Emissora Municipal de St. Feliu de Guixols (BOP nº 61 - 27/03/2012) - Enllaç BOP
Estatuts de l'Escola de Música (BOP nº 64 - 30/03/2012) - Enllaç BOP Estatuts de l'Escola de Musica (BOP nº 64 - 30/03/2012) - Enllaç BOP
Estatuts del Consell Municipal d'Esports Estatuts del Consell Municipal d'Esports
Normes d'Organització i funcionament de l'Escola de Música municipal Normes d'Organitzacio i funcionament de l'Escola de Musica municipal
OM d'aparcaments fora de la via pública (BOP nº 141. 09/11/1999) - Enllaç BOP OM d'aparcaments fora de la via publica (BOP nº 141. 09/11/1999) - Enllaç BOP
OM d'establiments de serveis de telecomunicacions per a ús públic (locutoris)(BOP nº 75 - 18/04/2011) - Enllaç BOP OM d'establiments de serveis de telecomunicacions per a us public (locutoris)(BOP nº 75 - 18/04/2011) - Enllaç BOP
OM d'estalvi energètic i captació d'energia solar (BOP nº 237 - 14/12/2006) - Enllaç BOP OM d'estalvi energetic i captacio d'energia solar (BOP nº 237 - 14/12/2006) - Enllaç BOP
OM d'instal·lació i funcionament d'alarmes sonores en immobles i vehicles (BOP nº 16 - 05/02/1994) - Enllaç BOP OM d'instal·lacio i funcionament d'alarmes sonores en immobles i vehicles (BOP nº 16 - 05/02/1994) - Enllaç BOP
OM d'instal·lacions d'antenes. Text aprovat definitivament, per l’Ajuntament Ple en sessió de 28.01.00 OM d'instal·lacions d'antenes. Text aprovat definitivament, per l’Ajuntament Ple en sessio de 28.01.00
OM general de neteja (BOP nº 11 - 26/01/1995) - Enllaç BOP OM general de neteja (BOP nº 11 - 26/01/1995) - Enllaç BOP
OM per a l'estalvi d'aigua (BOP nº 237 - 14/12/2006) - Enllaç BOP OM per a l'estalvi d'aigua (BOP nº 237 - 14/12/2006) - Enllaç BOP
OM per a la gestió de runes i terres (BOP nº 141 - 09/11/1999) - Enllaç BOP OM per a la gestio de runes i terres (BOP nº 141 - 09/11/1999) - Enllaç BOP
OM per a la instal.lació d'antenes de telecomunicacions per a telefonia mòbil (BOP nº 239 - 16/12/2013) - Enllaç BOP OM per a la instal.lacio d'antenes de telecomunicacions per a telefonia mobil (BOP nº 239 - 16/12/2013) - Enllaç BOP
OM reguladora de la il·luminació d'espais oberts públics i privats i de la contaminació (BOP nº 29 - 09/02/2007) - Enllaç BOP OM reguladora de la il·luminacio d'espais oberts publics i privats i de la contaminacio (BOP nº 29 - 09/02/2007) - Enllaç BOP
OM reguladora de guals i reserves d'espais a la via pública (BOP nº 115 - 16/06/1995) - Enllaç BOP OM reguladora de guals i reserves d'espais a la via publica (BOP nº 115 - 16/06/1995) - Enllaç BOP
OM reguladora de la instal·lació d'equips de seguretat, de control i de mesura del subministrament de serveis als edificis (BOP nº 60 - 27/03/2003) - Enllaç BOP OM reguladora de la instal·lacio d'equips de seguretat, de control i de mesura del subministrament de serveis als edificis (BOP nº 60 - 27/03/2003) - Enllaç BOP
OM reguladora de la intervenció de l'Administració en l'activitat de publicitat (BOP nº 218 - 14/11/2002) - Enllaç BOP OM reguladora de la intervencio de l'Administracio en l'activitat de publicitat (BOP nº 218 - 14/11/2002) - Enllaç BOP
OM sobre conservació i seguretat dels paraments exteriors dels edificis (BOP nº 141 - 09/11/1999) - Enllaç BOP OM sobre conservacio i seguretat dels paraments exteriors dels edificis (BOP nº 141 - 09/11/1999) - Enllaç BOP
OM sobre la qualitat de l'aire (BOP nº 134 - 02/11/1993) - Enllaç BOP OM sobre la qualitat de l'aire (BOP nº 134 - 02/11/1993) - Enllaç BOP
Ordenança Municipal de Circulació Ordenanca Municipal de Circulacio
Ordenança municipal de benestar, protecció, control, venda i tinença d'animals Ordenanca municipal de benestar, proteccio, control, venda i tinenca d'animals
Ordenança municipal de serveis funeraris (BOP nº 27 - 04/03/1999) - Enllaç BOP Ordenanca municipal de serveis funeraris (BOP nº 27 - 04/03/1999) - Enllaç BOP
Ordenança municipal per a la prevenció i control dels mosquits, i particularment del mosquit tigre (BOP nº 244 - 21/12/2012) - Enllaç BOP Ordenanca municipal per a la prevencio i control dels mosquits, i particularment del mosquit tigre (BOP nº 244 - 21/12/2012) - Enllaç BOP
Ordenança municipal reguladora de la instal·lació d'aparells condicionadors d'aire Ordenanca municipal reguladora de la instal·lacio d'aparells condicionadors d'aire
Ordenança municipal reguladora dels fitxers de dades de caràcter personal Ordenanca municipal reguladora dels fitxers de dades de caracter personal
Ordenança reguladora de l'administració electrònica (BOP nº 85 - 03/05/2012) - Enllaç BOP Ordenanca reguladora de l'administracio electronica (BOP nº 85 - 03/05/2012) - Enllaç BOP
Ordenança reguladora de la concessió de targetes i de la reserva de l'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda (BOP nº 169 - 04/09/2014) - Enllaç BOP Ordenanca reguladora de la concessio de targetes i de la reserva de l'estacionament per a persones amb mobilitat reduida (BOP nº 169 - 04/09/2014) - Enllaç BOP
Ordenança reguladora de la prestació del servei de residència assistida per a persones gran i centre de dia - Enllaç BOP Ordenanca reguladora de la prestacio del servei de residencia assistida per a persones gran i centre de dia - Enllaç BOP
Ordenances fiscals, preus públics i tarifes 2022 Ordenances fiscals, preus publics i tarifes 2022
Ordenances fiscals, preus públics i tarifes 2023 Ordenances fiscals, preus publics i tarifes 2023
Ordenances fiscals, preus públics i tarifes 2024 Ordenances fiscals, preus publics i tarifes 2024
Plànol de delimitació de les franges de prevenció d'incendis (BOP nº 162 - 25/08/2016) - Enllaç BOP Planol de delimitacio de les franges de prevencio d'incendis (BOP nº 162 - 25/08/2016) - Enllaç BOP
Reglament Orgànic Municipal (ROM) - Enllaç BOP Reglament Organic Municipal (ROM) - Enllaç BOP
Reglament d'honors i distincions Reglament d'honors i distincions
Reglament d'ús de la deixalleria municipal (BOP nº 22 - 31/01/2002) - Enllaç BOP Reglament d'us de la deixalleria municipal (BOP nº 22 - 31/01/2002) - Enllaç BOP
Reglament d'ús de la llengua catalana Reglament d'us de la llengua catalana
Reglament d'ús de la sala d'exposicions de l'edifici de l'Ajuntament (BOP nº 17 - 05/02/2000) - Enllaç BOP Reglament d'us de la sala d'exposicions de l'edifici de l'Ajuntament (BOP nº 17 - 05/02/2000) - Enllaç BOP
Reglament d'ús de les instal·lacions esportives municipals (BOP nº 74 - 17/04/2015) - Enllaç BOP Reglament d'us de les instal·lacions esportives municipals (BOP nº 74 - 17/04/2015) - Enllaç BOP
Reglament d'ús del Monestir (BOP nº 134 - 02/11/1993) - Enllaç BOP Reglament d'us del Monestir (BOP nº 134 - 02/11/1993) - Enllaç BOP
Reglament d'ús dels centres cívics municipals (BOP nº 149 - 29/10/1996) - Enllaç BOP Reglament d'us dels centres civics municipals (BOP nº 149 - 29/10/1996) - Enllaç BOP
Reglament d'ús i funcionament intern de la piscina municipal de La Corxera (BOP nº 50 - 12/03/2001) Reglament d'us i funcionament intern de la piscina municipal de La Corxera (BOP nº 50 - 12/03/2001)
Reglament de la Biblioteca Pública Octavi Viader i Margarit (BOP nº 76 - 20/04/2006) - Enllaç BOP Reglament de la Biblioteca Publica Octavi Viader i Margarit (BOP nº 76 - 20/04/2006) - Enllaç BOP
Reglament de règim interior del mercat cobert de Sant Feliu de Guíxols - Enllaç BOP Reglament de regim interior del mercat cobert de Sant Feliu de Guixols - Enllaç BOP
Reglament de règim intern dels centres cívics municipals (BOP nº 141 - 25/10/1997) - Enllaç BOP Reglament de regim intern dels centres civics municipals (BOP nº 141 - 25/10/1997) - Enllaç BOP
Reglament de serveis en benefici de la comunitat - Enllaç BOP Reglament de serveis en benefici de la comunitat - Enllaç BOP
Reglament del Consell Municipal de Serveis Socials (BOP nº 67 - 04/04/2012) - Enllaç BOP Reglament del Consell Municipal de Serveis Socials (BOP nº 67 - 04/04/2012) - Enllaç BOP
Reglament del Consell assessor de Patrimoni cultural de la ciutat - Enllaç BOP Reglament del Consell assessor de Patrimoni cultural de la ciutat - Enllaç BOP
Reglament del cementiri municipal (BOP nº 49 - 11/03/2002) - Enllaç BOP Reglament del cementiri municipal (BOP nº 49 - 11/03/2002) - Enllaç BOP
Reglament del mercat de venda no sedentària de Sant Feliu de Guíxols - Enllaç BOP Reglament del mercat de venda no sedentaria de Sant Feliu de Guixols - Enllaç BOP
Reglament del servei d'abastament d'aigua potable (BOP nº 165 - 24/12/1998) Reglament del servei d'abastament d'aigua potable (BOP nº 165 - 24/12/1998)
Reglament del servei d'arxiu municipal (BOP nº 114 - 15/08/1996) - Enllaç BOP Reglament del servei d'arxiu municipal (BOP nº 114 - 15/08/1996) - Enllaç BOP
Reglament del teletreball de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols - Enllaç BOP Reglament del teletreball de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guixols - Enllaç BOP
Reglament regulador de la Comissió del Nomenclàtor - Enllaç BOP Reglament regulador de la Comissio del Nomenclator - Enllaç BOP
Reglament regulador de la participació dels regidors i grups municipals en els òrgans d'informació i difusió municipal - Enllaç BOP Reglament regulador de la participacio dels regidors i grups municipals en els organs d'informacio i difusio municipal - Enllaç BOP
Reglament regulador del servei de taxi Reglament regulador del servei de taxi
Text consolidat de l'OM de convivència ciutadana Text consolidat de l'OM de convivencia ciutadana
Text consolidat del Reglament de servei de la Policia Local Text consolidat del Reglament de servei de la Policia Local
Versió consolidada de l'Ordenança d'ocupació de terrenys d'ús públic local Versio consolidada de l'Ordenanca d'ocupacio de terrenys d'us public local
Versió consolidada de l'Ordenança municipal sobre l'ús del sistema de sanejament Versio consolidada de l'Ordenanca municipal sobre l'us del sistema de sanejament
Versió consolidada del Reglament del Consell Escolar Municipal Versio consolidada del Reglament del Consell Escolar Municipal
3r Premi Administració Oberta 2018 Reconeixement Infoparticipa 2016 Consorci AOC