Iniciar sessió

×Atenció! El camps son obligatoris

Serveis

Coneixes tots els serveis públics que pots trobar a Sant Feliu de Guíxols?
Aquí pots consultar tots els serveis disponibles organitzats per temes.

Nom Nom T
Abalisament de les zones de banyistes, camps de boies d'amarratge i canals de natació Abalisament de les zones de banyistes, camps de boies d'amarratge i canals de natacio
Abastament domiciliari d'aigua potable Abastament domiciliari d'aigua potable
Accés a informació publica Acces a informacio publica
Acollida per a persones estrangeres Acollida per a persones estrangeres
Acolliment residencial d'urgència Acolliment residencial d'urgencia
Activitat física per la gent gran Activitat fisica per la gent gran
Activitats d'estiu i campus esportius Activitats d'estiu i campus esportius
Activitats educatives Activitats educatives
Activitats universitàries d'estiu Activitats universitaries d'estiu
Ajuda a domicili de persones amb dependència o discapacitat Ajuda a domicili de persones amb dependencia o discapacitat
Ajuts a la infància i a la família Ajuts a la infancia i a la familia
Ajuts, beques i subvencions en l'àmbit educatiu Ajuts, beques i subvencions en l'ambit educatiu
Angles en modalitat semipresencial Angles en modalitat semipresencial
Aparcament d'autocaravanes Aparcament d'autocaravanes
Aparcament en zona blava i altres Aparcament en zona blava i altres
Àpats a domicili Apats a domicili
Biblioteca Pública Octavi Viader i Margarit Biblioteca Publica Octavi Viader i Margarit
Borsa de lloguer d'habitatges: mediació per al lloguer social Borsa de lloguer d'habitatges: mediacio per al lloguer social
Bucs musicals d'assaig Bucs musicals d'assaig
Campanyes Gastronòmiques Campanyes Gastronomiques
Campus Jove Campus Jove
Casals d'estiu municipals Casals d'estiu municipals
Celebració de cerimònies d'imposició de nom Celebracio de cerimonies d'imposicio de nom
Celebració de matrimoni civil Celebracio de matrimoni civil
Cementiri municipal Cementiri municipal
Cens animals de companyia Cens animals de companyia
Centre col·laborador ACTIC - Biblioteca Pública Centre col·laborador ACTIC - Biblioteca Publica
Centre de dia per a gent gran Centre de dia per a gent gran
Centres cívics Centres civics
Cessió de vehicles per la retirada i desballestament Cessio de vehicles per la retirada i desballestament
Cessió i lloguer d'instal·lacions esportives Cessio i lloguer d'instal·lacions esportives
Cessió i lloguer de sales de congressos del Monestir Cessio i lloguer de sales de congressos del Monestir
Cicle formatius de grau mitja de manteniment electromecànic adaptat al perfil de Manteniment de vaixells d'esbarjo i serveis portuaris Cicle formatius de grau mitja de manteniment electromecanic adaptat al perfil de Manteniment de vaixells d'esbarjo i serveis portuaris
Clavagueram Clavagueram
Club Infantil de Platja Club Infantil de Platja
Compareixences i axecaments d'actes Compareixences i axecaments d'actes
Consell Local de la Joventut Consell Local de la Joventut
Conservació de patrimoni documental del municipi Conservacio de patrimoni documental del municipi
Deixalleria Deixalleria
Difusió i foment de la recerca Difusio i foment de la recerca
Dinamització comercial Dinamitzacio comercial
Empadronament i estadística municipal Empadronament i estadistica municipal
Enllumenat públic Enllumenat public
Equipaments esportius Equipaments esportius
Escola Bressol Oreneta Escola Bressol Oreneta
Escola Bressol Pública Mas Balmanya Escola Bressol Publica Mas Balmanya
Espai del metge i la salut Rural Espai del metge i la salut Rural
Espais de connexió WIFI Espais de connexio WIFI
Festes i celebracions Assenyalades Festes i celebracions Assenyalades
Festival Porta Ferrada Festival Porta Ferrada
Finestreta única amb altres administracions Finestreta unica amb altres administracions
Fires Fires
Formació empresarial Formacio empresarial
Habitatge de protecció oficial Habitatge de proteccio oficial
Horts Urbans Municipals Horts Urbans Municipals
Horts socials Horts socials
Informes tècnics per accident de circulació Informes tecnics per accident de circulacio
Mercat Mercat
Museu d'Història de Sant Feliu de Guíxols Museu d'Historia de Sant Feliu de Guixols
Neteja Viària Neteja Viaria
Objectes Perduts Objectes Perduts
Oficina Municipal d'Escolarització (OME) Oficina Municipal d'Escolaritzacio (OME)
Oficina d'Atenció Ciutadana Oficina d'Atencio Ciutadana
Oficina de Català ( Oficat Guíxols ) Oficina de Catala ( Oficat Guixols )
Oficina de Turisme Oficina de Turisme
Oficina local d'Habitatge de Sant Feliu de Guíxols Oficina local d'Habitatge de Sant Feliu de Guixols
Oficina virtual de tràmits: l'Ajuntament a un clic Oficina virtual de tramits: l'Ajuntament a un clic
Parcs lúdics i de salut Parcs ludics i de salut
Piscina municipal la Corxera Piscina municipal la Corxera
Prestacions d'urgència social Prestacions d'urgencia social
Préstec d'ajudes tècniques Prestec d'ajudes tecniques
Problemes de pagament Ofideute Problemes de pagament Ofideute
Programa de Formació i Inserció (PFI) Guíxols-Vall d'Aro Programa de Formacio i Insercio (PFI) Guixols-Vall d'Aro
Programa de Natació escolar Programa de Natacio escolar
Programa de Salut Escolar Programa de Salut Escolar
Projecte Garbí Projecte Garbi
Projecte Rossinyol Projecte Rossinyol
Projecte 'Coneix-te, coneix-nos' Projecte 'Coneix-te, coneix-nos'
Protecció Civil Proteccio Civil
Punt Jove de Salut Punt Jove de Salut
Punt d'Informació Juvenil Punt d'Informacio Juvenil
Realitzar Exposicions Realitzar Exposicions
Recepció denúncies per delictes Recepcio denuncies per delictes
Recollida Comercial - RECOM Recollida Comercial - RECOM
Recollida d'animals domèstics abandonats Recollida d'animals domestics abandonats
Recollida de mobles, voluminosos, trastos vells i resta de poda ( residus verds ) Recollida de mobles, voluminosos, trastos vells i resta de poda ( residus verds )
Recollida de residus municipals Recollida de residus municipals
Recollida de restes vegetals Recollida de restes vegetals
Renovació demanda SOC Renovacio demanda SOC
Residència assistida per a gent gran Residencia assistida per a gent gran
Residència temporal Residencia temporal
SIAD: Igualtat i atenció a les dones SIAD: Igualtat i atencio a les dones
Servei de Canguratge Fix Servei de Canguratge Fix
Servei de Gestió Tributària Servei de Gestio Tributaria
Servei de Tresoreria-Recaptació Servei de Tresoreria-Recaptacio
Servei de publicacions Servei de publicacions
Servei pedagògic Tallers d'Història Servei pedagogic Tallers d'Historia
Serveis funeraris Serveis funeraris
Serveis socials bàsics Serveis socials basics
Sol·licitud espai d'exposicions Sol·licitud espai d'exposicions
Suggeriments, propostes i queixes Suggeriments, propostes i queixes
Suport a l'empresa Suport a l'empresa
Suport als joves Suport als joves
Tancament de carrers Tancament de carrers
Targeta d'aparcament protegit europea Targeta d'aparcament protegit europea
Targeta d'aparcament protegit municipal Targeta d'aparcament protegit municipal
Targeta d'armes d'aire comprimit Targeta d'armes d'aire comprimit
Taula local de prevenció de la mutilació genital femenina Taula local de prevencio de la mutilacio genital femenina
Teatre Auditori Auditori municipal Teatre Auditori Auditori municipal
Teleassistència Teleassistencia
Teleassistència mòbil per a víctimes de violència de gènere Teleassistencia mobil per a victimes de violencia de genere
Tractament de desratització i plagues Tractament de desratitzacio i plagues
Tramitació ocupacions via pública i/o lloguer de material de la Brigada Tramitacio ocupacions via publica i/o lloguer de material de la Brigada
Transport urbà i interurbà Transport urba i interurba
Unitat d'escolarització compartida Unitat d'escolaritzacio compartida
Urbanisme i obres Urbanisme i obres
Vehicles Diposats (inclòs bicicletes) Vehicles Diposats (inclos bicicletes)
Via brava Via brava
Vialitat Vialitat
Vigilància i salvament de les platges Vigilancia i salvament de les platges
Zona de trial Zona de trial
Zones verdes i parcs públics Zones verdes i parcs publics
3r Premi Administració Oberta 2018 Reconeixement Infoparticipa 2016 Consorci AOC