Iniciar sessió

×Atenció! El camps son obligatoris

OM sobre conservació i seguretat dels paraments exteriors dels edificis (BOP nº 141 - 09/11/1999)

Que regula:

L' objecte d' aquesta ordenança és la regulació del deure dels propietaris de mantenir els seus edificis, en tots els elements exteriors que puguin afectar a tercers o la via pública, en perfecte estat de conservació.

Link BOP:

Documents:

3r Premi Administració Oberta 2018 Reconeixement Infoparticipa 2016 Consorci AOC