Iniciar sessió

×Atenció! El camps son obligatoris

OM per a la gestió de runes i terres (BOP nº 141 - 09/11/1999)

Que regula:

La present ordenança té per objecte regular la gestió controlada de terres, enderrocs, runes i residus de la construcció generats en les obres d'enderrocament, construcció i excavacions que es destin en al seu abandonament o acumulació transitoria per a una posterior reutilització, i estableix la regulació addicional a la d'atorgament de les llicències municipals d'obres.

Link BOP:

Documents:

3r Premi Administració Oberta 2018 Reconeixement Infoparticipa 2016 Consorci AOC