Iniciar sessió

×Atenció! El camps son obligatoris

Canal de denúncies

×

Atenció!

El Canal de denúncies permet l'anonimat i garanteix la confidencialitat i seguretat de les comunicacions.

No es pot utilitzar per a registrar documentació, pel qual hi ha els corresponents tràmits (https://ciutadania.guixols.cat/tramits)

El Canal de denúncies garanteix en tot moment la confidencialitat de les comunicacions i la indemnitat del comunicador. Les persones poden facilitar les seves dades identificatives i de contacte o, si ho prefereixen, també poden fer la comunicació de manera anònima.

Teniu dues opcions per fer la comunicació de manera anònima:

  • Utilitzant el vostre navegador però sense facilitar les dades identificatives i de contacte. En aquest cas queda rastre de l’adreça IP des de la qual es fa la comunicació.

  • Garantint plenament l’anonimat de la comunicació en l’entorn digital (també de l'adreça IP, que pot identificar qui navega per internet), utilitzant una xarxa d'anonimització. L'eina més utilitzada és la xarxa TOR. Com qualsevol altre navegador, per fer ús de l'eina TOR, cal baixar el navegador des de la pàgina de descàrrega. En aquest enllaç, podeu veure un videotutorial sobre com descarregar el TOR.

L'anàlisi de les eines usades per altres entitats dedicades a la denúncia ciutadana i de les aportacions dels membres del Consell Assessor de l'Oficina per a la Transparència i les Bones Pràctiques (OTPB), experts en aquests temes, aconsellen facilitar aquesta opció d'anonimat per preservar la integritat de qui comunica, sovint en situació de vulnerabilitat.


La xarxa TOR és bàsicament un programari gratuït i de codi obert que permet millorar la privacitat i seguretat a internet. Quan us connecteu a internet amb TOR, la connexió passa a través d'una sèrie de túnels xifrats, en comptes de fer-se directament, i això dificulta rastrejar la font de la informació. Així, la identitat de la persona que es connecta està protegida.

L'ús de la xarxa TOR per accedir a la bústia és aconsellable o indispensable quan es té el convenciment o la certesa de risc, perquè garanteix l'anonimat de la persona en el moment de la recepció de la comunicació. Això no obstant, cal recordar que qui comunica ha de preservar, també, l'anonimat en el moment de l'emissió.

Es recorda que els treballadors de l'Ajuntament i, en general, els servidors públics que treballen amb xarxes institucionals, no tenen accés a aquesta pàgina de descàrrega des dels seus llocs de treball. Per fer ús del navegador TOR, han de baixar-lo des del seu dispositiu personal.

Es recomana tancar la resta de navegadors i aplicacions mentre es fa ús de TOR.
3r Premi Administració Oberta 2018 Reconeixement Infoparticipa 2016 Consorci AOC