Iniciar sessió

×Atenció! El camps son obligatoris

Ordenança municipal reguladora dels fitxers de dades de caràcter personal

Què regula?

D’acord amb la legislació aplicable de protecció de dades de caràcter personal: Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i la Llei 32/2010, d’1 d’octubre de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades; les corporacions locals han de crear els fitxers que continguin dades de caràcter personal mitjançant una ordenança municipal o qualsevol altra disposició de caràcter general.

L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols va crear per acord del Ple municipal en data 27 de juny de 2012 l’Ordenança municipal de creació de fitxers de dades de caràcter personal que engloba els fitxers creats anteriorment, així com els fitxers actuals, i en detalla les seves característiques.

Documents:

3r Premi Administració Oberta 2018 Reconeixement Infoparticipa 2016 Consorci AOC