Iniciar sessió

×Atenció! El camps son obligatoris

Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

La ciutadania pot fer arribar al seu ajuntament queixes, suggeriments, propostes, consultes, agraiments, etc. referents a temes com l'estat dels carrers, enllumenat públic, infraestructures municipals, veïns, etc.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Les persones interessades poden acceptar rebre notificacions electròniques de forma general, per a tots els tràmits, o bé per a un o diversos tràmits. Amb aquest tràmit es pot comunicar/autoritzar/revocar dades de notificació per mitjans electrònics

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Nomenar representants de Comunitats de Veïns davant l'Administració electrònica de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Totes les persones físiques i jurídiques interessades que hagin dipositat fiances o garanties a l'administració municipal

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Serveix per demanar accés a la informació que gestiona l'Ajuntament i que estigui classificada com a pública segons el que marca la Llei de Transparència del Parlament de Catalunya

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


 • Certificat digital

 • Sense certificat digital

 • Presencial
  (Només persones físiques)

 • Correu electrònic

 • Telèfon

 • Instància genèrica
  (Adjuntant documentació)

Resum:

Els proveïdors del nostre ajuntament han d'entrar obligatòriament les seves factures en format electrònic a través d'una plataforma a internet, excepte aquells que no estiguin obligats a relacionar-se electrònicament i la factura no superi els 5.000€

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Consisteix en aportar documentació a l’Arxiu Municipal perquè formi part del patrimoni documental del municipi i pugui ser utilitzada per a la recerca i la difusió cultural. La cessió de documents es pot fer com a donació o per a la seva digitalització

Informació addicional:

El tràmit és informatiu.

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Sol·licitar un representant per actuar davant l'Administració electrònica de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


 • Certificat digital

 • Sense certificat digital

 • Presencial
  (Només persones físiques)

 • Correu electrònic

 • Telèfon

 • Instància genèrica
  (Adjuntant documentació)

Resum:

Tràmit consistent en l'annexió de documentació que ha d'aportar el ciutadà / entitat / associació, a requeriment de l'Ajuntament.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Tràmit de sol·licitud d'accés amb vehicle a la zona de vianants del nucli antic controlada per càmeres de lectura de matrícules.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Tràmit que permet obtenir informes tècnics d’actuació

Informació addicional:

Més informació

Cercador

3r Premi Administració Oberta 2018 Reconeixement Infoparticipa 2016 Consorci AOC