Iniciar sessió

×Atenció! El camps son obligatoris

Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

És una institució que té per missió vetllar pels drets dels ciutadans en relació amb l'actuació de l'administració municipal, dels organismes administratius, així com de les empreses de serveis públics i dels concessionaris de serveis públics.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

La ciutadania pot fer arribar al seu ajuntament queixes, suggeriments, propostes, consultes, agraiments, etc. referents a temes com l'estat dels carrers, enllumenat públic, infraestructures municipals, veïns, etc.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

És el dret de tots els particulars a ser indemnitzats per les lesions que pateixin en qualsevol dels seus béns i drets en els casos establerts legalment.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Tràmit amb el qual es vol efectuar el pagament d'una sanció imposada per l'ajuntament o la corresponent al·legació.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Les persones interessades poden acceptar rebre notificacions electròniques de forma general, per a tots els tràmits, o bé per a un o diversos tràmits. Amb aquest tràmit es pot comunicar/autoritzar/revocar dades de notificació per mitjans electrònics

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Totes les persones físiques i jurídiques interessades que hagin dipositat fiances o garanties a l'administració municipal

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

El servei registrara tots els documents que arriben a l'Ajuntament

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Serveix per demanar accés a la informació que gestiona l'Ajuntament i que estigui classificada com a pública segons el que marca la Llei de Transparència del Parlament de Catalunya

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Consisteix en aportar documentació a l’Arxiu Municipal perquè formi part del patrimoni documental del municipi i pugui ser utilitzada per a la recerca i la difusió cultural. La cessió de documents es pot fer com a donació o per a la seva digitalització

Informació addicional:

El tràmit és informatiu.

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


 • Certificat digital

 • Sense certificat digital

 • Presencial
  (Només persones físiques)

 • Correu electrònic

 • Telèfon

 • Instància genèrica
  (Adjuntant documentació)

Resum:

Des de la pagina de la carpeta ciutadana es pot notificar a les entitats vinculades a l'AOC del seu domicili actual.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, com a Entitat de Registre Col·laboradora de l'Agència Catalana de Certificació, podrà comprovar la veracitat de les dades introduïdes a la sol·licitud del certificat i contribuir a l'emissió del certificat idCat

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

És un document de l'Ajuntament que acredita el lloc de residència d'una persona i totes les que han conviscut amb ella a Sant Feliu de Guíxols, des de l' última revisió del padró municipal de l'any 1996.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Sol·licitar un representant per actuar davant l'Administració electrònica de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


 • Certificat digital

 • Sense certificat digital

 • Presencial
  (Només persones físiques)

 • Correu electrònic

 • Telèfon

 • Instància genèrica
  (Adjuntant documentació)

Resum:

Tràmit consistent en l'annexió de documentació que ha d'aportar el ciutadà / entitat / associació, a requeriment de l'Ajuntament.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Habilitar a persones funcionàries de l'Ajuntament perquè realitzin tràmits electrònics en nom de la ciutadania

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

La ciutadania pot fer arribar propostes de denominació de la via pública, sigui d’una via urbana o d’un espai públic d’aquesta ciutat.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Tràmit de sol·licitud d'accés amb vehicle a la zona de vianants del nucli antic controlada per càmeres de lectura de matrícules.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Tràmit que permet obtenir informes tècnics d’actuació

Informació addicional:

Més informació

Cercador

3r Premi Administració Oberta 2018 Reconeixement Infoparticipa 2016 Consorci AOC