Iniciar sessió

×Atenció! El camps son obligatoris

Normatives

Nom Nom T
Plànol de delimitació de les franges de prevenció d'incendis (BOP nº 162 - 25/08/2016)Planol de delimitacio de les franges de prevencio d'incendis (BOP nº 162 - 25/08/2016) - Enllaç BOP
OM per a la instal.lació d'antenes de telecomunicacions per a telefonia mòbil (BOP nº 239 - 16/12/2013)OM per a la instal.lacio d'antenes de telecomunicacions per a telefonia mobil (BOP nº 239 - 16/12/2013) - Enllaç BOP
OM per a la gestió de runes i terres (BOP nº 141 - 09/11/1999)OM per a la gestio de runes i terres (BOP nº 141 - 09/11/1999) - Enllaç BOP
OM sobre conservació i seguretat dels paraments exteriors dels edificis (BOP nº 141 - 09/11/1999)OM sobre conservacio i seguretat dels paraments exteriors dels edificis (BOP nº 141 - 09/11/1999) - Enllaç BOP
OM reguladora de la instal·lació d'equips de seguretat, de control i de mesura del subministrament de serveis als edificis (BOP nº 60 - 27/03/2003)OM reguladora de la instal·lacio d'equips de seguretat, de control i de mesura del subministrament de serveis als edificis (BOP nº 60 - 27/03/2003) - Enllaç BOP
OM d'aparcaments fora de la via pública (BOP nº 141. 09/11/1999)OM d'aparcaments fora de la via publica (BOP nº 141. 09/11/1999) - Enllaç BOP
OM reguladora de la intervenció de l'Administració en l'activitat de publicitat (BOP nº 218 - 14/11/2002)OM reguladora de la intervencio de l'Administracio en l'activitat de publicitat (BOP nº 218 - 14/11/2002) - Enllaç BOP
OM d'establiments de serveis de telecomunicacions per a ús públic (locutoris)(BOP nº 75 - 18/04/2011)OM d'establiments de serveis de telecomunicacions per a us public (locutoris)(BOP nº 75 - 18/04/2011) - Enllaç BOP
OM d'instal·lacions d'antenes. Text aprovat definitivament, per l’Ajuntament Ple en sessió de 28.01.00OM d'instal·lacions d'antenes. Text aprovat definitivament, per l’Ajuntament Ple en sessio de 28.01.00
Reglament del Consell assessor de Patrimoni cultural de la ciutatReglament del Consell assessor de Patrimoni cultural de la ciutat - Enllaç BOP
Ordenança municipal reguladora de la instal·lació d'aparells condicionadors d'aire Ordenanca municipal reguladora de la instal·lacio d'aparells condicionadors d'aire
3r Premi Administració Oberta 2018 Reconeixement Infoparticipa 2016 Consorci AOC