Iniciar sessió

×Atenció! El camps son obligatoris

Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Document de l'Ajuntament que informa del domicili d'una persona, tal i com consta inscrita en el Padró Municipal d'Habitants en el moment actual.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Totes les persones que fixin el seu domicili a Sant Feliu de Guíxols han d'estar inscrites en el Padró Municipal d'Habitants, i comunicar el naixement dels seus fills.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

És un document de l'Ajuntament que acredita el lloc de residència d'una persona, des del moment de la seva alta en aquest municipi, amb tots els canvis efectuats en el seu cas (canvi de domicili, de dades personals, baixa residència, etc.).

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Facilitar dades estadístiques del Padró Municipal d'Habitants.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Totes les persones residents a Sant Feliu de Guíxols tenen l'obligació d'inscriure's en el Padró Municipal d'Habitants i notificar els canvis de domicili o variacions de les dades d'inscripció que es puguin produir mentre viuen a la ciutat.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


  • Certificat digital

  • Sense certificat digital

  • Presencial
    (Només persones físiques)

  • Correu electrònic

  • Telèfon

  • Instància genèrica
    (Adjuntant documentació)

Resum:

Registre Únic de parelles estables de Catalunya amb caràcter administratiu i amb la voluntat de ser un mitjà útil i suficient per acreditar l'existència d’una parella estable.

Informació addicional:

El tràmit és informatiu.

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Confirmació de la residència al mateix domicili dels estrangers que no estan obligats a renovar cada dos anys

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Canvi del domicili de residència en el mateix terme municipal

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Renovació de la residència al mateix domicili dels estrangers no membres de la UE sense autorització permanent

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Correcció o modificació de les dades padronals, excepte les que fan referència al domicili

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Baixa del Padró per trasllat a l'estranger

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Sol·licitar la baixa del Padró de persones que no viuen al domicili

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Inscriure un recent nascut al Padró Municipal d'Habitants

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Baixa del Padró per trasllat a l'estranger

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Baixa del Padró d'Habitants per defunció de la persona inscrita

Informació addicional:

Més informació

Cercador

3r Premi Administració Oberta 2018 Reconeixement Infoparticipa 2016 Consorci AOC