Iniciar sessió

×Atenció! El camps son obligatoris

Condicions específiques de protecció de dades del servei d'ocupació municipal


En virtut de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal (Llei 2/2018, de 5 de desembre), l’Ajuntament de Sant Feliu Guíxols (en endavant responsable del tractament), us informa:

  • Primer: Que les dades que ens faciliteu seran incorporades a un tractament del qual és responsable l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols

  • Segon: Que aquestes dades seran utilitzades amb l’objectiu de formar part en eventuals processos de selecció de personal, duts a terme per l’entitat i seran incorporades a la base de dades del Servei d’Ocupació Municipal. i exclusiva per a la tramitació, gestió i administració de la vostra candidatura a determinats llocs de treball, processos, i selecció i gestió de cursos de formació oferts per l’Ajuntament.

  • Tercer: Que en el cas de produir-se alguna modificació de les seves dades, li preguem que en ho comuniqui per escrit o presencialment a les oficines del Servei D'Ocupació Municipal.

  • Quart: Que podreu exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició a l’adreça següent: Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, plaça del Mercat, 6-9, codi postal 17220, Sant Feliu de Guíxols, Girona. (Ref. Protecció de dades).

  • Cinquè: Que si no estigués conforme amb algun dels punts esmentats, preguem ens ho comuniqui per escrit, d’altra manera, entenem que mostra la serva conformitat sobre al respecte, atorgant el seu consentiment per als tractaments i cessions assenyalats.

  • Al mateix temps el o la sol·licitant, mitjançant la signatura del present document, atorga el seu consentiment exprés per cedir les seves dades de caràcter personal a totes aquelles empreses que sol·licitin personal a incorporar en plantilla amb el perfil de la seva candidatura amb la finalitat exclusiva de la corresponent gestió d’ocupació. Al mateix temps l’Ajuntament l’informa que podrà revocar el dit consentiment quan ho consideri oportú mitjançant la mera notificació per escrit a l’adreça indicada a la sol·licitud.

3r Premi Administració Oberta 2018 Reconeixement Infoparticipa 2016 Consorci AOC