Iniciar sessió

×Atenció! El camps son obligatoris

Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Bonificació que concedeix l’Ajuntament que té com a finalitat minorar les quotes mensuals de pagament per assistència a les escoles bressol municipals,per tal de facilitar l’atenció als infants que viuen en famílies en situació econòmica desfavorida.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Sol·licitud d'una bonificació de fins al 95% en la quota íntegra de l'IBI en relació a immobles en els que es desenvolupin activitats econòmiques que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials.

Informació addicional:

Més informació

Cercador

3r Premi Administració Oberta 2018 Reconeixement Infoparticipa 2016 Consorci AOC