Iniciar sessió

×Atenció! El camps son obligatoris

Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Bonificació que concedeix l’Ajuntament que té com a finalitat minorar les quotes mensuals de pagament per assistència a les escoles bressol municipals,per tal de facilitar l’atenció als infants que viuen en famílies en situació econòmica desfavorida.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Sol·licitud d'una bonificació de fins al 95 en la quota íntegra de l'IBI en relació amb els immobles destinats a l’ús residencial, de lloguer o de cessió d’ús, amb una renda limitada per una norma jurídica, per estar destinats a polítiques socials.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Adjunteu els rebuts de pagament de lloguer o cessió d’ús en el cas que hagueu obtingut una resolució favorable de les subvencions per al pagament de lloguer o cessió d’ús, convocatòria 2023.

Informació addicional:

Més informació

Cercador

3r Premi Administració Oberta 2018 Reconeixement Infoparticipa 2016 Consorci AOC