Iniciar sessió

×Atenció! El camps son obligatoris

Modificacions puntuals del POUM

Num. Identificació Figura Aprovació Publicació Enllaç
Inicial Provisional Definitiva
MPOUM-1Modificació puntual del POUM SMU-05 Vista Alegre Nord25/06/200924/11/201102/12/2012DOGC: 21/03/2012 MPOUM-1
MPOUM-2Modificació puntual del POUM de l'alineació del carrer Juli Garreta, entre els números 19 i 3129/07/200827/11/200823/11/2011DOGC: 13/12/2011 MPOUM-2
MPOUM-3Modificació puntual en l'àmbit de Punt Brava, en el darrer tram del carrer Llissa i espai públic situat junt al carrer Juliola30/10/200828/05/200916/08/2010DOGC: 22/09/2010 MPOUM-3
MPOUM-4Modificació puntual del POUM al sector d'equipaments de Mas Falgueres. Canvi d'E a St per construcció de dipòsits d'aigua06/07/200725/10/200714/05/2008 TEXT REFÓS CONFORMITAT - 21/11/2007 APROVATDOGC: 30/06/2008 MPOUM-4
MPOUM-5Modificació puntual del POUM per a la requalificació urbanística de l'herència germans Anlló28/03/201226/07/201204/10/2012DOGC: 11/01/2013 MPOUM-5
MPOUM-6Modificació puntual del SMU-25 Can Serra29/04/201022/12/2010 MPOUM-6
MPOUM-7Diverses modificacions de POUM de Sant Feliu de Guíxols, que inclou diverses modificacions referides a disfuncions entre la realitat física i el Planejament gràfic. (GRUP 1)27/08/200928/07/201129/09/2010 - 06/10/2011DOGC: 12/12/2011 MPOUM-7
MPOUM-10Modificació puntual del POUM respecte a l'àmbit SMU-28 Mascanada Llevant12/05/201121/12/201117/11/2011 - 15/03/2012DOGC: 25/04/2012 MPOUM-10
MPOUM-13Modificació puntual del POUM: Normativa urbanística Fase 130/09/201027/01/201116/03/2011 - 29/06/2011DOGC: 08/08/2011 MPOUM-13
MPOUM-14Modificació puntual del POUM del sector SMU-10 Tueda28/03/201226/07/201204/10/2012DOGC: 23/01/2013 MPOUM-14
MPOUM-15Modificació puntual del POUM de l'àmbit SMU-17 Hotel s'agaró Mar26/04/201226/07/201208/11/2012DOGC: 19/03/2013 MPOUM-15
MPOUM-16Modificació puntual del POUM de l'article 88 de les NNUU26/07/201213/04/193102/05/2013 MPOUM-16
MPOUM-17Modificació puntual del POUM sector SUD-03 Sant Pol més Lluny27/12/201230/05/201323/07/2013DOGC: 14/10/2013 MPOUM-17
MPOUM-18Modificació puntual del POUM dels usos hotelers al Passeig de Sant Pol25/04/201325/07/201309/10/2013DOGC: 19/11/2013 MPOUM-18
MPOUM-19Modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal de l'àmbit corresponent al sector de millora urbana SMU-16 Cala Sans23/12/201306/06/201422/07/2014DOGC: 20/10/2014 MPOUM-19
MPOUM-20Modificació puntual del POUM que afecta al sòl urbà de Bujonis Industrial: sector SUD-12 Sant Amanç, SUD-11 Mas Balmanya Sud i al SMU-03 Bujonis industrial Nord25/04/201325/07/201306/05/2014DOGC: 23/06/2014 MPOUM-20
MPOUM-22Modificació puntual del POUM: Normativa urbanística - Fase II30/12/201426/03/201515/07/2015DOGC: 17/09/2015 MPOUM-22
MPOUM-23Modificació puntual del POUM del sector SMU-27 Agglotap30/04/201530/07/2015 - 28/01/201613/04/2016DOGC: 19/05/2016 MPOUM-23
MPOUM-25Modificació puntual del POUM del sector Bujonis Industrial Nord SMU-03 Accessos31/05/201631/03/201613/09/2016DOGC: 25/10/2016 MPOUM-25
3r Premi Administració Oberta 2018 Reconeixement Infoparticipa 2016 Consorci AOC