Iniciar sessió

×Atenció! El camps son obligatoris

Recursos en via administrativa - Recurs ordinari / Recurs d'alçada

RA = RECURS ADMINISTRATIU // RC=RECURS CONTENCIOS ADMINISTRATIU
Num. Identificació Figura Aprovació Enllaç
Resolució Publicació butlletins oficials
RA.01Pla d'ordenació urbanística municipal. Pati de l'Escola Gaziel02/04/2008DOGC: 5122 - 30/04/2008Enllaç
RA.02Pla d'ordenació urbanística municipal. Escola Gaziel13/05/2008DOGC: 5163 - 01/07/2008Enllaç
RA.03Pla d'ordenació urbanística municipal, Hotel S'Agaró Mar21/01/2008DOGC: 5078 - 26/02/2008Enllaç
RA.04Pla d'ordenació urbanística municipal06/05/2008DOGC: 5163 - 01/07/2008Enllaç
RA.05Pla d'ordenació urbanística municipal. c/ Hospital, núm 1 i 325/02/2008DOGC: 5101 - 01/04/2008Enllaç
RA.06Pla d'ordenació urbanística municipal. c/ Rosa dels Vents i Garbi03/12/2007DOGC: 5061 - 01/02/2008Enllaç
RC.01Contra la desestimació presumpta del recurs d'alçada interposat contra l'acord de la CUG de 20/4/06 d'aprovació definitiva del Pla d'ordenació urbanística municipal contra la desestimació presumpta del recurs d'alçada interposat contra l'acord de la CUG de 20/4/06 d'aprovació definitiva del Pla d'ordenació urbanística municipal11/11/2011DOGC: 6003 - 11/11/2011Enllaç
RC.02Contra la desestimació presumpta del recurs d'alçada interposat contra l'acord de la CUG de 20/4/06 d'aprovació definitiva del Pla d'ordenació urbanística municipal contra la desestimació presumpta del recurs d'alçada interposat contra l'acord de la CUG de 20/4/06 d'aprovació definitiva del Pla d'ordenació urbanística municipal28/01/2011DOGC: 6017 - 01/12/2011Enllaç
RC.03Contra la desestimació presumpta del recurs d'alçada interposat contra l'acord de la CUG de 20/4/06 d'aprovació definitiva del Pla d'ordenació urbanística municipal contra la desestimació presumpta del recurs d'alçada interposat contra l'acord de la CUG de 20/4/06 d'aprovació definitiva del Pla d'ordenació urbanística municipal04/02/2011DOGC: 6074 - 24/02/2012Enllaç
RC.04Recurs contenciós administratiu contra la desestimació presumpta del recurs d'alçada interposat contra l'acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona de 4, de juliol de 2006 d'aprovació definitiva del Pla d'ordenació urbanística municipal25/05/2012DOGC: 6233 - 16/10/2012Enllaç
RC.05contra la desestimació presumpta del recurs d'alçada interposat contra l'acord de la CUG de 20,04,2006 d'aprovació definitiva del Pla d'ordenació urbanística municipal 31/03/2011DOGC: 5993 - 27/10/2011Enllaç
3r Premi Administració Oberta 2018 Reconeixement Infoparticipa 2016 Consorci AOC