Iniciar sessió

×Atenció! El camps son obligatoris

Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Estaran exempts del pagament de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica els tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària amb cartilla d'inspecció agrícola.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Sol·licitud d'una relació del total de deutes pendents del contribuent amb l'Ajuntament en un document que serveix de tríptic de pagament, amb el qual es podran pagar els deutes, dins del termini que s'hi indica.

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Sol·licitud de devolució / retorn d'ingressos derivats de la normativa de cada tribut

Informació addicional:

Més informació
Abans d'iniciar un tràmit, comprovi que compleix els requisits tècnics necessaris.

Formes de tramitació:


Resum:

Comunicació o modificació de les dades fiscals d'un contribuent.

Informació addicional:

Més informació

Cercador

3r Premi Administració Oberta 2018 Reconeixement Infoparticipa 2016 Consorci AOC