Iniciar sessió

×Atenció! El camps son obligatoris

Ordenances fiscals, preus públics i tarifes 2021. Versió aplicable a partir del 9 de setembre. Recull modificació aprovada Ple 22 juny (BOPG174 de data 09/09/2021)

Descripció:

Són les normes que regulen els tributs municipals: impostos, taxes, contribucions especials i també, els preus públics. Inclou la Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic.

Documents:

3r Premi Administració Oberta 2018 Reconeixement Infoparticipa 2016 Consorci AOC